COELIAKIE. HET ZIT IN DE FAMILIE.

ALGEMENE VOORWAARDEN HEBIKCOELIAKIE.NL

De onlinetest op hebikcoeliakie.nl is ontwikkeld door de Nederlandse Coeliakie Vereniging met als doel om diagnosestelling door artsen van coeliakie te bevorderen.

Privacy – uitkomsten onlinetest
De uitkomsten van de onlinetest zijn anoniem. De gegevens worden niet gekoppeld aan een ip-adres, mailadres of naam en zijn niet herleidbaar tot een persoon. Deze anonieme gegevens kunnen door de NCV worden verwerkt voor het realiseren van haar doelstelling: het vergemakkelijken van het leven met een glutenvrij dieet. De gegevens zou de NCV bijvoorbeeld kunnen gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De NCV deelt deze anonieme gegevens alleen met derde partijen als zij dat in het kader van haar missie en doelstelling wenselijk acht.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van een uitsluitend functioneel gebruikte sessiecookie van de NCV. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Door deze sessiecookie kunnen wij u de onlinetest aanbieden. De cookie wordt na afloop van de sessie verwijderd.

Klachten
Als een gebruiker een klacht heeft over hebikcoeliakie.nl, kan de klacht worden gemaild aan info@glutenvrij.nl De NCV spant zich in om klachten binnen korte termijn in behandeling te nemen en samen met de klager naar een redelijke oplossing te zoeken.

Beperkte aansprakelijkheid
De onlinetest is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle uitkomsten van de onlinetest zijn aanbevelingen en geen diagnose. De onlinetest is dus geen vervanging voor een bezoek aan de huisarts en/of diëtist maar geeft slechts een indicatie van een mogelijke aandoening. Neem altijd eerst contact op met uw huisarts of diëtist voordat u conclusies trekt uit de informatie van de onlinetest.

Het gebruik van de onlinetest en de daaruit voortkomende informatie is volledig op eigen risico. De op hebikcoeliakie.nl aangeboden informatie geeft u geen garantie of toezegging op juistheid kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid van de via hebikcoeiliakie.nl verstrekte informatie. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De NCV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de onlinetest op hebikcoeliakie.nl. Mocht de NCV wel aansprakelijk worden gehouden jegens de gebruiker, dan is de NCV uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de gebruiker lijdt.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij de NCV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de NCV. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van hebikcoeliakie.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken. Een link naar ons platform plaatsen is uiteraard wel toegestaan.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

WIL JE MEER WETEN OVER COELIAKIE IN DE FAMILIE?

Via de links hieronder kom je meer te weten over coeliakie en erfelijkheid.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor
de gratis nieuwsbrief

WAT DOET DE NEDERLANDSE COELIAKIE VERENIGING?

De NCV zet zich in voor mensen met coeliakie. Ons doel: het leven met een glutenvrij dieet gemakkelijker maken! Een belangrijk middel hiervoor is het verstrekken van juiste informatie aan leden en niet-leden.

Bijvoorbeeld over glutenintolerantie en glutensensitiviteit, over het glutenvrij dieet, de rol van arts en diëtist alsook alle andere aspecten van een glutenvrij leven.

Naast het geven van voorlichting stimuleert de NCV wetenschappelijk onderzoek naar coeliakie en/of dermatitis herpetiformis en aanverwante ziektebeelden.

Leden krijgen elk kwartaal het Glutenvrij Magazine en kunnen gratis of met korting gebruikmaken van onze kennisbank.

Benieuwd wat de NCV jou als lid nog meer te bieden heeft? Bekijk dan alle voordelen van het lidmaatschap!